Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.32 от ДОПК

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32 ОТ ДОПК

   НА 26.11.2015 Г. ДОЛУПОДПИСАНАТА ПЕТЯ НИКОЛОВА АРАБАДЖИЙСКА-ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №15ОА1355/26.05.2015Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ,ПОСТАВИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН" ПОКАНА ЗА ДОБРОВОЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ С ИЗХ.№1000/766/03.11.2015Г.,ИЗПРАТЕНА НА ГАЛИНА НИКОЛОВА ЯНЕВА,С РАЗМЕР НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО 986,00 ЛВ./С ДДС/ ЗА ПЕРИОДА 01.03.2012Г.ДО 31.12.2014Г.,КАКТО И ЛИХВИ НАТРУПАНИ КЪМ МОМЕНТА НА ПЛАЩАНЕТО,КАТО СЪЩАТА СЕ ВРЪЩА НЕПОТЪРСЕНА ОТ ПОСОЧЕНОТО ЛИЦЕ.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.32,АЛ.4 ОТ ДОПК СЪОБЩЕНИЕТО СЕ ПОСТАВЯ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ТАБЛО И СЕ ПУБЛИКУВА НА ЕЛЕКТРОННАТА СТРАНИЦА НА РАЙОН"ИЗТОЧЕН".

 

ПЕТЯ АРАБАДЖИЙСКА

ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ РАЙОН"ИЗТОЧЕН"

Файлове за изтегляне
СЪОБЩЕНИЕ