Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение и заповед до Николина Костадинова Георгиева, ул."Бъндерица" No.18, ет.5, ап.14, бл.2256, гр.Пловдив