Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Василка Миткова Бошнакова, Делка Василева Бошнакова, ул. "Сокол" No.14, бл.4005, вх.Б, ет.8, ап.29