Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Цвятко Стоянов Соколов, ул. "Крайречна" No.18, ет.8, ап.30