Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Огнян Щерев Йорданов, ул."Крайречна", No.4, ет.6, ап.17, гр.Пловдив