Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение до Георги Николов Витков, ул. "Крайречна" No.16, ет.8, ап.30