Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване - одобрен проект за ПУП - ПРЗ

  1. Съобщение
  2. Заповед
  3. Чертежи - част 1
  4. Чертежи - част 2
  5. Чертежи - част 3