Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП - Протокол № 34,т.2/20019 г. на ЕСУТ при ОбП

  1. Съобщение
  2. Комбинирано извлечение от действащата кадастрална карта на гр. Пловдив
  3. План за регулация
  4. Изменение плана за регулация
  5. План за застрояване
  6. Извлечение от плана за застрояване