Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на Протокол №5 от 05.02.2020 г., точка 7 на ЕСУТ при Община Пловдив за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.2 нов по плана на кв. "Източна индустриална зона-ІV част"-Пловдив.

  1. Протокол No.5 гр. Пловдив 05.02.2020 г. - част 1
  2. Протокол No.5 гр. Пловдив 05.02.2020 г. - част 2
  3. Извлечение от план за регулация
  4. Проект - част 1
  5. Проект - част 2
  6. Проект - част 3