Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Разрешение за строеж No.5/04.03.2020 г.

Разрешение за строеж No.5/04.03.2020 г.