Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Приложение No.2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС

Приложение No.2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС