Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПЛАН-СХЕМА за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект в УПИ I-комплексно застрояване, в кв. 5 /нов/ по плана на кв. "ВТОРА КАМЕНИЦА" - Пловдив

ПЛАН-СХЕМА за местодомуване на леко МПС без поставяне на преместваем обект в УПИ I-комплексно застрояване, в кв. 5 /нов/ по плана на кв. "ВТОРА КАМЕНИЦА" - Пловдив