Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Одобрен проект за изменение на ПУП - ПРЗ