Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление по ЧЛ. 124 Б, АЛ.2 от ЗУТ

SKMBT_C35190712104500