Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обявление

Обявление

Уведомяваме заинтересованите лица, че от 14.05.2020 г. започва приема на документи за платени паркоместа по схема №18.

Обхват на схемата: ул. „Бр. Свещарови“, ул. „Славейна“, ул. „Марин Дринов“ и бул. „Източен“.

Заявления по образец могат да бъдат подавани до 22.05.2020 г. в деловодството на район „Източен“.

Прилагат се следните документи:

  1. Копие от документ за самоличност;
  2. Копие от документ за собственост или договор за наем на имот в обхвата на схемата;
  3. Копие от свидетелство за регистрация на МПС;
  4. Нотариално заверено пълномощно /изисква се в случаите, когато не се подава лично/

Телефон за справка:
032/601068;
032/601079

От Район „Източен“