Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Обява, заповед и скици за промяна на ПУП-ПРЗ

    1. Съобщение
    2. Заповед
    3. Скица 1
    4. Скица 2
    5. Скица 3