Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ПУП-ПРЗ на част от кв. 3-нов по плана на МФЗ "Изток"-гр. Пловдив

  1. Протокол
  2. План за застрояване
  3. Съобщаване на Заповед №20 ОА-617/26.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на част от кв.3-нов по плана на МФЗ "Изток"-гр. Пловдив. - част 1
  4. Съобщаване на Заповед №20 ОА-617/26.03.2020 г. за одобряване на ПУП-ПРЗ на част от кв.3-нов по плана на МФЗ "Изток"-гр. Пловдив. - част 2