Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативни актове No.19-26 по ЧЛ. 225а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.19-26 по ЧЛ. 225а АЛ.2 ОТ ЗУТ