Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен АКТ Nо.4 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ