Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЕКТ