Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Инвестиционно намерение:"Развитие на жп възел Пловдив" към обект "Рехабилитация на железопътния участък Пловдив-Бургас-Фаза 2"

ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ:"РАЗВИТИЕ НА ЖП ВЪЗЕЛ ПЛОВДИВ"КЪМ ОБЕКТ "РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ-БУРГАС-ФАЗА 2 "

Файлове за изтегляне

  1. Инвестиционно намерение
  2. Инвестиционно намерение
  3. Инвестиционно намерение
  4. Инвестиционно намерение
  5. Инвестиционно намерение
  6. Инвестиционно намерение
  7. Инвестиционно намерение
  8. Инвестиционно намерение
  9. Инвестиционно намерение
  10. Инвестиционно намерение