Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв. 2 по плана на ИИЗ-IV част - Пловдив