Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Съобщение за комплексен строеж и разрешение за строеж

Обявление

Обявление относно изработване на ВиК схема към ПУП

Съобщаване на ПУП - ПРЗ

Съобщаване на ПУП-ПРЗ

Обявление

Обявление

СЪОБЩАВАНЕ - ПУП-ПРЗ

Съобщаване на ПУП

Одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.2 по плана на ИИЗ - IV част, гр. Пловдив