Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщаване на ПУП

Проект подробен устройствен план

Проект подробен устройствен план - ВиК схема за линеен обект

Обявление за обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ на кв. 143 по плана на кв. "Северно от панаирни палати"

Съобщаване на ПУП - ПРЗ

Съобщение за комплексен строеж и разрешение за строеж

Обявление

Обявление относно изработване на ВиК схема към ПУП

Съобщаване на ПУП - ПРЗ

Съобщаване на ПУП-ПРЗ

Обявление