Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Изменение на ПУП - План за регулация и застрояване на част от кв. 14 - нов по плана на МФЗ "Изток" - гр. Пловдив