Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-91/28.02.2022г.