Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Заповед №ЗРИ - 293/22.04.2024г

З А П О В Е Д    № ЗРИ – 293/22.04.2024 г.   При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №1/26.02.2024 год., с който…

Констативен акт  № 26/18.04.2024 по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

Констативен акт  № 26/18.04.2024 по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…

Констативен  акт  № 25/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

Констативен  акт  № 25/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…

Констативен акт  № 23/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ  

Констативен акт  № 23/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…

Констативен  акт  № 24/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

Констативен  акт  № 24/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…

Констативен  акт  № 22/18.04.2024г по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

Констативен  акт  № 22/18.04.2024г по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…

Констативен  акт  № 21/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

Констативен  акт  № 21/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…

Констативен акт  № 17/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

Констативен акт  № 17/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…

Констативен  акт  № 16/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

Констативен  акт  № 16/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…

Констативен  акт  № 18/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ

Констативен  акт  № 18/18.04.2024г. по чл. 57а ал. 2 от ЗУТ Днес, 18.04.2024 г.  служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: арх.Соня Атанасова Андонова – на длъжност Главен архитект при район “Източен”, Община Пловдив- гр.Пловдив…