Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Заповед №ЗРИ - 253/12.04.2024г.

Заповед №ЗРИ – 253/12.04.2024г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №30/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”, с…

Заповед №ЗРИ - 256/12.04.2024г.

Заповед №ЗРИ – 256/12.04.2024г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №29/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”, с…

Заповед №ЗРИ - 254/12.04.2024г

Заповед №ЗРИ – 254/12.04.2024г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №28/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”, с…

Заповед №ЗРИ - 255/12.04.2024г.

Заповед №ЗРИ – 255/12.04.2024г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №27/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”, с…

Заповед №ЗРИ - 252/12.04.2024г.

Заповед №ЗРИ – 252/12.04.2024г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №26/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ДВУЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”, с…

Заповед № 251/12.04.2024г.

Заповед № 251/12.04.2024г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №25/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”, с идентификатор…

Заповед №ЗРИ - 250/12.04.2024г.

Заповед №ЗРИ – 250/12.04.2024г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №24/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”, с…

Заповед №ЗРИ - 247/12.04.2024г.

Заповед №ЗРИ – 247/12.04.2024г.   При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив, оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №23/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”,…

Заповед №ЗРИ - 248/12.04.2024г.

Заповед №ЗРИ – 248/12.04.2024г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район „Източен”, Община Пловдив,  оправомощени по реда на чл.223, ал.2 от ЗУТ, е съставен Констативен акт №22/06.04.2023 год., с който е установен НЕЗАКОНЕН СТРОЕЖ, представляващ: „ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА СГРАДА”, с…

Заповед №ЗРИ - 249/12.04.2024г.

                                               З А П О В Е Д    №ЗРИ-249/12.04.2024 г. При извършена проверка от длъжностни лица при Район…