Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Заповед ЗРИ-72 от 26.02.2021г.

Ценова оферта No.002/13.10.2020 г.

Констативен АКТ No.74 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.68 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.67 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.66 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.65 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.64 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.63 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.62 по Чл.57а Ал.2 от ЗУТ