Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Констативен акт №88 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

   КОНСТАТИВЕН  АКТ  № 88 ПО ЧЛ. 225а  АЛ.2  ОТ ЗУТ Днес,  21.09.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: инж.Мариела Пеева Стойнова – на длъжност гл. инженер при район“Източен” към Община Пловдив -…

Констативен акт №87 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

   КОНСТАТИВЕН  АКТ  №87 ПО ЧЛ. 225а  АЛ.2  ОТ ЗУТ Днес,  21.09.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: инж.Мариела Пеева Стойнова – на длъжност гл. инженер при район“Източен” към Община Пловдив – гр….

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧЛ. 99Б, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е! Във връзка с изпълнение на чл.99б, ал.3 от Закона за гражданска регистрация и чл.140а, ал.6 от Наредба № РД-02-20-9/21.05.2012 г. на основание Заповед № 23ОА-2056/24.08.2023 г., Заповед № 23ОА-2093/25.08.2023 г  на…

Заповед №ЗРИ-498/07.08.2023г. за отсичане на дълготрайна растителност

З А П О В Е Д № ЗРИ – 498   гр. Пловдив, 07.08.2023 г.   за отсичане на дълготрайна растителност по чл. 148, ал. 12 от Закона за устройство на територията След като се запознах с преписката, образувана…

Констативен акт №86 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

   КОНСТАТИВЕН  АКТ  №86 ПО ЧЛ. 225а  АЛ.2  ОТ  ЗУТ Днес,  01.08.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: инж.Мариела Пеева Стойнова – на длъжност гл.инженер  при  район“Източен” към Община Пловдив – гр. Пловдив,…

Констативен акт №1 по чл. 224а от ЗУТ

КОНСТАТИВЕН  АКТ  № 1 ПО ЧЛ. 224а  ОТ  ЗУТ Днес,  25.07.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: инж. Мариела Пеева Стойнова – на длъжност главен експерт „ИП” при район“Източен” към Община Пловдив –…

Констативен акт №81 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

Днес,  18.07.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: инж.Мария Иванова Трендафилова – на длъжност гл.инспектор „СК” при  район“Източен”  към Община Пловдив – гр. Пловдив., инж.Свобода Красимирова Тафрова –  на длъжност ст. специалист „НС”…

Констативен акт №80 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

Днес,  18.07.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: инж.Мария Иванова Трендафилова – на длъжност гл.инспектор „СК” при  район“Източен”  към Община Пловдив – гр. Пловдив., инж.Свобода Красимирова Тафрова –  на длъжност ст. специалист „НС”…

Констативен акт №76 по чл. 225а ал. 2 от ЗУТ

Днес,  18.07.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: инж.Мария Иванова Трендафилова – на длъжност гл.инспектор „СК” при  район“Източен”  към Община Пловдив – гр. Пловдив., инж.Свобода Красимирова Тафрова –  на длъжност ст. специалист „НС”…

Констативен акт №83 по чл. 225 ал. 2 от ЗУТ

Днес,  18.07.2023 год. служители на район „Източен” от Дирекция „УТ, ИИ и Б” в състав: инж.Мария Иванова Трендафилова – на длъжност гл.инспектор „СК” при  район“Източен”  към Община Пловдив – гр. Пловдив., инж.Свобода Красимирова Тафрова –  на длъжност ст. специалист „НС”…