Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщение до ЕТ "Корморан - Димитър Лазаров", ул. "Васил Левски" No.248, вх."А", Пловдив

Съобщение

Констативни актове No.51-66 по ЧЛ. 225а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативни актове No.51-66 по ЧЛ. 225а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативен акт No.50 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативен акт No.50 по ЧЛ. 57а АЛ.2 ОТ ЗУТ

Съобщение до Атанас Алекс. Кокев, ул. "Граф Игнатиев" No.14, ет.1, ап.1

Съобщение

Съобщение до Катя Иванова Николова, ул. "Ченге баир" No.40а - местност с. Първенец

Съобщение

Констативен АКТ No.49 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.49 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Съобщение до Румен Йорданов Илиев, ул. "Крайречна" No.26, ет.1, ап.1

Съобщение

Съобщение до Николинка Николова Огнянова, ул. "Бъндерица" No.8, ет.8, ап.23

Съобщение

Съобщение на ПУП кв. 2 по МФЗИ

Съобщение на ПУП кв. 2 по МФЗИ

Констативен АКТ No.47 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ

Констативен АКТ No.47 по ЧЛ.57а АЛ.2 от ЗУТ