Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Съобщения ПУП - ПЗР

Констативен АКТ Nо.146 по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ Nо.145 по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ Nо.144 по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Констативен АКТ Nо.143 по Чл. 57а Ал.2 от ЗУТ

Заповед ЗРИ-710 от 19.11.2020 г.

Заповед ЗРИ-709 от 19.11.2020 г.

Заповед ЗРИ-708 от 19.11.2020 г.

Съобщение до Джеки Василев Илиев, ул."Сокол" No.11, ет.8, ап.31, гр.Пловдив

Съобщение до Асия Гошева Атанасова, ул."Крайречна" No.2, ет.1, ап.4, гр.Пловдив