Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Обявление за схема за отдаване на паркоместа на бул. "Източен"

Обявление

Протокол No.2 за възстановяване на улична и протоарна настилка към Разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки No.6 / 14.03.2019 г.

Протокол No.2 за възстановяване на улична и протоарна настилка към Разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки No.6 / 14.03.2019 г.

Протокол No.2 за възстановяване на улична и протоарна настилка към Разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки No.5 / 08.03.2019 г.

Протокол No.2 за възстановяване на улична и протоарна настилка към Разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки No.5 / 08.03.2019 г.

Обявление

Обявление

Съобщение, заповед и ПУП

Съобщение и заповед ПУП

ПУП ПРЗ обявление от 24.02.2020 г. (Ауто Ташев)

Съобщение Заповед ТРАСИРОВЪЧЕН ПЛАН КЪМ ИЗМЕНЕНИЕ на ПУП – ПРЗ Скици

Заповед No. ЗРИ-77 / 27.01.2020 г, No. ЗРИ-79 / 28.01.2020 г, No. ЗРИ-41 / 22.01.2020 г, No. ЗРИ-40 / 22.01.2020 г, ЗРИ-39 / 22.01.2020 г, ЗРИ-78 / 27.01.2020 г

Заповеди No. ЗРИ-77 / 27.01.2020 г, No. ЗРИ-79 / 28.01.2020 г, No. ЗРИ-41 / 22.01.2020 г, No. ЗРИ-40 / 22.01.2020 г, ЗРИ-39 / 22.01.2020 г, ЗРИ-78 / 27.01.2020 г

Протокол No.1 към Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки

Протокол No.1 към Разрешение за прокопаване на улични и тротоарни настилки

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем

Обява за публични търгове с явно наддаване за отдаване под наем

Извършване на овос на инвестиционно предложение за обект

Искане за ОВОС Искане преценка ОВОС Придружително писмо Платежни документи Доказателство 1 Доказателство 2 Приложение 2 Приложение 2.1-1 Приложение 2.1-2 Приложение 2.1-3 Приложение 4.5-1