Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Констативен АКТ

Констативен АКТ

Обявление

Обявление

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191

Информация (общ текст) по член 21 от Регламент (ЕС) 2016/1191

Обявление

Обявление

Обявление

Обявление

Уведомяваме ви за настъпила промяна в данните на Район "Източен"

Уважаеми настоящи и бъдещи контрагенти, уведомяваме ви за настъпила промяна в данните на Район „Източен“, а именно: Район „Източен“ – Община Пловдив гр. Пловдив, бул. „Шести Септември“ 274 ЕИК: 0004715040046 ИН по ЗДДС: BG000471504 МОЛ: Иван Стоянов

Обявление

Обявление

Обявление

Обявление

Съобщение до Люба Георгиева Умурска, бул. "Цариградско Шосе" No.19

Съобщение до Люба Георгиева Умурска, бул. „Цариградско Шосе“ No.19

Заповед No. ЗРИ-363 гр. Пловдив 01.11.2019 г.

Заповед No. ЗРИ-363 гр. Пловдив 01.11.2019 г.