Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Заповед ЗРИ-433 от 30.06.2022 г.

Заповед ЗРИ-423 от 22.06.2022 г.

Заповед ЗРИ-422 от 22.06.2022 г.

Заповед ЗРИ-421 от 22.06.2022 г.

Заповед ЗРИ-420 от 22.06.2022 г.

Заповед ЗРИ-419 от 22.06.2022 г.

Заповед ЗРИ-416 от 21.06.2022 г.

Заповед ЗРИ-415 от 21.06.2022 г.

Заповед ЗРИ-414 от 21.06.2022 г.

Констативен акт №14 по чл.57а ал.2 от ЗУТ