Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Обявление

Обявление

Обявление

Обявление

Съобщение до Люба Георгиева Умурска, бул. "Цариградско Шосе" No.19

Съобщение до Люба Георгиева Умурска, бул. „Цариградско Шосе“ No.19

Заповед No. ЗРИ-363 гр. Пловдив 01.11.2019 г.

Заповед No. ЗРИ-363 гр. Пловдив 01.11.2019 г.

Съобщение до Златка Маринова Димитрова, ул. "Босилек", No.7, ет.7, ап.20

Съобщение до Златка Маринова Димитрова, ул. „Босилек“, No.7, ет.7, ап.20

Съобщение до Николай Георгиев Тодоров, ул. "Босилек", No.3, ет.1, ап.6

Съобщение до Николай Георгиев Тодоров, ул. „Босилек“, No.3, ет.1, ап.6

Съобщение до Иван Георгиев Димов, ул. "Босилек", No.3, ет.2, ап.6

Съобщение до Иван Георгиев Димов, ул. „Босилек“, No.3, ет.2, ап.6

Съобщение до Стоян Илиев Чакъров, ул. "Босилек", No.1, ет.7, ап.39

Съобщение до Стоян Илиев Чакъров, ул. „Босилек“, No.1, ет.7, ап.39

Съобщение до Александър Петков Димитров, ул. "Мелник", No.10, ет.5, ап.50

Съобщение до Александър Петков Димитров, ул. „Мелник“, No.10, ет.5, ап.50

Съобщение до Доньо Руменов Янчев, ул. "Преспа", No.6, ет.14, ап.97

Съобщение до Доньо Руменов Янчев, ул. „Преспа“, No.6, ет.14, ап.97