Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Съобщение за разгласяване на молба за обявяване на смърт на основание чл. 550, ал. 2 от ГПК

Констативен акт №9 по чл.225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт №8 по чл.225а ал.2 от ЗУТ

Заповед ЗРИ-173/07.03.2023г.

Заповед ЗРИ-159/06.03.2023г.

Заповед ЗРИ-140/02.03.2023г.

Заповед ЗРИ-136/02.03.2023г.

Заповед ЗРИ-139/02.03.2023г.

Заповед ЗРИ-141/02.03.2023г.

Заповед ЗРИ-137/02.03.2023г.