Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Констативен акт No.172 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.171 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.170 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.169 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.168 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.167 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.166 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.165 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.164 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.163 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ