Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщения

Уведомление за принудително изземване до Николай Киров Киров, ул."Сокол", No.37,бл.246а, вх.Б, ет.7, ап.25, гр.Пловдив

Уведомление за принудително изземване до Асан Мехмедов Асанов, ул."Крайречна" No.10, бл.4051, ет.6, ап.18, гр.Пловдив

Уведомление за принудително изземване до Анка Михайлова Миткова, ул."Сокол" No.31, бл.246а, ет.1, ап.2, гр.Пловдив

Уведомление за принудително изземване до Зойка Асенова Бонева, ул."Сокол" No.7, бл.4001, ет.8, ап.31, гр.Пловдив

Обявление No.7

Съобщение до Митко Ангелов Митев, ул."Сокол" No.17, Ет.5, Ап.17, гр.Пловдив

Съобщение до Софка Ангелова Иванова, ул."Сокол", No.23, ет.1, ап.3, гр.Пловдив

Съобщение до Йордан Надев Минков, ул."Храбрец", No.20, ет.1, ап.2, гр.Пловдив

ЗАПОВЕДИ ОТ NO. ЗРИ-446 ДО NO. ЗРИ-451 от 22.07.2020 г. - ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА НЕЗАКОННИ ПОСТРОЙКИ

Съобщение до Мария Петрова Сергиенкова, ЖК "Хаджи Димитър" бр.116 Г, ет.6, ап.82, София