Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Съобщение до всички собственици на ул."Ген. Р. Димитриев" №15, гр. Пловдив

Констативен акт №24 по чл.57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт №4 на основание чл. 80, ал. 2 от НРПУРОИ, Фелек Алип

Заповед ЗРИ-694 от 20.10.2022г.

Заповед №ЗРИ-532/03.08.2022г.

Заповед №ЗРИ-531/03.08.2022г.

Заповед №ЗРИ-530/03.08.2022г.

Заповед №ЗРИ-529/03.08.2022г.

Заповед №ЗРИ-528/03.08.2022г.

Заповед №ЗРИ-527/03.08.2022г.