Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Заповед ЗРИ-604/10.12.2021г. - Петър Котов

Заповед ЗРИ-605/10.12.2021г - Шукри Адем, Нермин Адем

Заповед ЗРИ-694/22.12.2021г.

Заповед ЗРИ-680/20.12.2021г.

Заповед ЗРИ-673/16.12.2021г.

Заповед ЗРИ-672/16.12.2021г.

Заповед ЗРИ-670/16.12.2021г.

Заповед ЗРИ-671/16.12.2021г.

Заповед ЗРИ-669/16.12.2021г.

Заповед ЗРИ-668/16.12.2021г.