Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Други съобщения

Съобщение КА-200/20.09.2021г. до Кирил Костов

Констативен акт No.201 по чл. 57а, ал.2 от ЗУТ

Заповед ЗРИ-467/20.09.2021г.

Заповед ЗРИ-465/15.09.2021г.

Констативен акт No.196 по чл.225а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт No.195 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

КОНСТАТИВЕН АКТ NО.194 ПО ЧЛ. 57А АЛ.2 ОТ ЗУТ

Констативен акт Nо.193 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт Nо.192 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ

Констативен акт Nо.191 по чл. 225а ал.2 от ЗУТ