Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-681/20.12.2021г.