Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-479/21.09.2021г. до Ангел Атанасов