Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-465/15.09.2021г.