Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-456/06.07.2022г.