Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-343/26.05.2022г.