Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-336/26.05.2022г.