Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-335/26.05.2022г.