Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед №ЗРИ-307/18.05.2022г.