Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-298/17.05.2022г.