Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-222/19.04.2021г.