Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-195/16.04.2021г.