Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-193/16.04.2021г.