Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Заповед ЗРИ-180/15.04.2021г.