Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение за разгласяване на молба за обявяване на смърт на основание чл. 550, ал. 2 от ГПК