Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Съобщение № КП 10 - П 27/04.03.2021г. до Николай Митов