Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No.98 по чл.64 ал.1 т.2 и ал.2 от ЗЕСМФИ