Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No.139 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ