Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No.129 по чл. 57а, ал.2 от ЗУТ