Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

КОНСТАТИВЕН АКТ NО.126 ПО ЧЛ.57А АЛ.2 ОТ ЗУТ