Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт Nо.114 по чл.57а ал.2 от ЗУТ