Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт No.104 по чл.225а ал.2 от ЗУТ