Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Констативен акт №13 по чл. 57а ал.2 от ЗУТ