Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Бланки за ТБО - договор и справка

Уважаеми дами и господа, за да бъде подписан настоящият договор, е необходимо да попълните и справка за определяне на такса битови отпадъци!