Община Пловдив Район Източен - официален уеб сайт

Бланка на договор за ТБО - 2023г.